Blijvend intensieve zorg nodig? Krijg zorg vanuit de Wlz.

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

Alle berichten