Op deze pagina kunt u een aantal links vinden naar websites of apps waar u informatie kan vinden over uw gezondheid.

Nuttige websites

 

PTSS-test voor posttraumatische stress-stoornis

Door deze vragenlijst in te vullen krijg je een indicatie of er bij jou mogelijk sprake is van een posttraumatische stress-stoornis. Dit wordt afgekort met PTSS en kan ontstaan naar aanleiding van een schokkende gebeurtenis die je hebt meegemaakt.

4DKL / VierDimensionale Krachtenlijst 

De 4DKL is een wetenschappelijke test die helpt om psychische klachten bij eerstelijns patiënten in kaart te brengen. Het geeft inzicht in de klacht op basis van vier dimensies: distress, depressie, angst en somatisatie. De uitslag toont of je hulp nodig hebt.

Partnerrelatietest

Deze test bestaat uit 40 beweringen die gaan over de partnerrelatie. De antwoorden hierop geven een goede indicatie voor de huidige kwaliteit van de relatie.

Burnouttest

Door het maken van dit online testje (duur circa tien minuten) krijg je een indicatie of er bij jou sprake is van een (dreigende) burnout.